Fakülte eğitimi bittikten sonra birçok kişi lisansüstü eğitime devam etmektedir. Bu programlarda dersler bitince yüksek lisans tezi hazırlama icap eder. Yüksek lisans tezi hazırlama konusunda hem sistem hem de diğer sebepler birçok talebe için süreci zaman zaman içinden çıkılmaz bir hale getirebilmektedir. Maalesef ki günümüzde standardizasyon noktasında gereken adımlar atılmamış ve süreç birçok durumda danışman inisiyatifine bırakılmıştır. Hal böyle olunca da kimisi birkaç birim emek harcayarak mezun olurken bir başkası da on birim emek harcasa dahi mezun olamamaktadır. Zaten sosyal hayat ve iş hayatı arasında ciddi manada sıkışmış olan bireyler bu durumdan son derece rahatsız olmaktadır. Anlatılan sebeplerle ulusal manada standartların belirlenmesi elzemdir diye düşünüyoruz. Burada anlatılanlar ilgili kişilerin kolaylıkla mezun edilmesinin sağlanması değildir. Tam aksine, gerekli ön bilgilendirme sağlanmalı ve belirli dengeler etrafında çalışma sahibi zorlanabilir. Ancak hiçbir bilgi verilmeden zorlamanın da öğrenciler için verimli bir işleyiş meydana getirmediği de ortadadır.

Yüksek Lisans Tezi Nedir?

Konuya girişte yüksek lisans tezi nedir? Sorusuna yanıt arayalım. Yüksek lisans tezi nedir denilirse, lisansüstü eğitim gören bireylerin dersleri tamamlamaları akabinde meydana getirmeleri gereken bir akademik içerikli yayındır diyebiliriz. Bu yayını hazırlama aslında nihai hedeftir ancak mühim olan söz konusu programla ve ilgili bireyle alakalı olan bir konu hakkında akademik içerikli çalıştayın meydana getirilmesidir. Hedeflenen yüksek lisans tezi hazırlama deneysel bir içeriğe sahip olabilir veyahut yalnızca literatür taraması biçiminde de yapılabilir.

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Yazılır?

Giriş kısmında da ifade edildiği üzere, işin aslında en zor kısmı yüksek lisans projesi veya tezi nasıl yazılır? Sorusuna somut yanıt verilememesidir. Daha doğrusu yüksek lisans tezi nasıl yazılır denildiğinde iyi-kötü birçok kişi yanıt verebilir ancak ortada standart işlemlerin olmaması can sıkıcıdır. Hal böyle olunca da birçok kişi kendi deneyimlerine göre yanıt paylaşmaktadır. Dikkatle yayınlarımızı inceleyen kişiler bilir ki, yüksek lisans tezi hazırlama konusunda bilgilendirme yaparken, yayının hemen başında bizim tecrübelerimize göre diye ön bilgi paylaşmaktayız. Buradan da anlaşıldığı üzere aslında biz de geçmiş deneyimlerimize dayanarak bir açıklama yapmayı doğru bulmaktayız.

  • Acil – çözümler üretir

  • Kurumsal – danışmanlık

  • Tecrübe – bilgi

  • Birikim – bilgi bankası

  • Ulaşım – hızlı ileişim

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üst başlıkta kısaca açıklandığı gibi yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bizim önerilerimizi size aktaracağız. Tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler aslında bizim geride kalan yıllardaki deneyimlerimizi içermektedir. Elbette doğrulanabilir kaynak kullanılması, intihal olmaması gibi uluslararası standartları açıklamaya gerek yoktur. Çünkü bunlar zaten olmazsa olmaz işlemlerdir. Burada birinci önerimiz ilgi duyulan bir konunun seçilmesi ile başlar. Eğer ilgi yoksa, merak yoksa motivasyon düşük olacaktır. Buna ek olarak dikkat edilmesi mühim noktalardan bir diğeri kesinlikle ciddi planlama işlemlerinin tasarlanmasıdır. Aksi bir durumda tez yazım işlemleri kontrolden çıkabilir. Hal böyle olunca da zaman yönetimi doğru biçimde yapılamaz. Ayrıca tüm işlemleri mutlaka danışman onayından geçirmeniz yine çok mühim kıstaslardan birisidir. Danışman öğretim üyeleri kontrolün kendisinde olmasını ister ve bu isteği sağlamanın yegâne koşulu kendisi ile sık sık görüşmek ve önerilerini dikkate almaktan geçmektedir.

Kaliteli Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

Sonuç olarak kendi deneyimlerimiz ışığında kaliteli yüksek lisans tezi hazırlama konusunda neler yapılabileceği hakkında bildiklerimizi ortaya koymaya çalıştık. Kaliteli yüksek lisans tezi hazırlama nedir diye sorulacak olursa burada da farklı yanıtlara ulaşılması mümkündür. Bu durumun neticesinde ise yine karmaşadan söz etmek mümkündür. Hatta karmaşadan ziyade belirsizliklerden bahsetmek daha mantıklı olacaktır. Bize göre nitelikli bir çalışma asgari gereklilikleri sağlayan ve buna ek olarak danışmanın onayladığı tezdir. Bu bilgiden hareketle referans alınması gereken kişinin her daim danışman hocanız olduğunu bilmeniz gerekiyor. Biz de üstlendiğimiz tüm işlerde bu bilgiden hareket ediyoruz ve çok yüksek oranda da başarıya ulaşıyoruz. Yine de başvuru sırasında çalışma sahibi olarak sizin farklı önerileriniz olursa bizimle irtibat kurabilirsiniz ve biz size gerekli bilgilendirmeyi sağladıktan sonra taleplerinizi mutlaka dikkate alırız. Ön bilgi almak ve/veya hizmet başvurusu yapmak için bizimle iletişime geçebilir ya da web sayfamızdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.