Farklı kişiler/kurumlar tez yazım basamakları hakkında değişik görüşlere sahip olabilir. Tez yazım basamakları hususunda herkesin farklı düşünceleri olsa bile ana hatlarıyla belirli gerekliliklerin varlığı söz konusudur. Kendi adımıza konuyla alakalı olarak başlangıçtan teslime dek geçen aşamada yapılan işlemlerin bir listesi olarak paylaşılabilecek bilgileri derledik ve sizinle paylaşmak istedik. Aşağıda genel hatlarıyla ortaya konulacak olan bu bilgiler, gerektiği durumlarda değişiklik gösteriyor olsa bile genel manada doğru bir değerlendirme olduğu çıkarımında bulunmak mümkündür. Süreci profesyonel destek almak suretiyle bize yaptıracaksanız sorun yok ancak eğer ki bu işlemleri kendiniz yerine getireceksiniz bu sizin için mühim bir yol gösterici olabilir. Başvuru yapmak ve/veya detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

1. Kaynak Tarama ve Konu Belirleme Aşaması

Aslında en önemli aşama kaynak tarama ve konu belirleme aşaması olarak görülmelidir. Kaynak tarama ve konu belirleme aşaması tez yazım aşamasında dikkate alınması gereken önemli bir basamaktır. Birçok insan yüksek lisans düzeyi bir programda konu belirlemeden kaynağın ya da kaynakların tespit edilmesini mantıklı bulmuyor olabilir ancak bu yanlış bir inanıştır. Çünkü eğer ki siz kurguyu en baştan sağlam yapmazsanız uzun vadede daha zorlu ve zahmetli biçimde bu süreci yerine getirmek durumunda kalabilirsiniz. Kısacası konu belirlerken kaynak taraması yapmanız gerekiyor. Çünkü tez hazırlama aşamasında kaynak yoksa o konudan hemen uzaklaşmanız gerektiğini algılamalısınız.

  • Acil – çözümler üretir

  • Kurumsal – danışmanlık

  • Tecrübe – bilgi

  • Birikim – bilgi bankası

  • Ulaşım – hızlı ileişim

2. Yöntem Kısmının Netleştirilmesi

İlk başlık ile ayrılması doğru olmadığından yöntem kısmının netleştirilmesi aşamasını hemen ilk başlangıç sonrasına ekledik. Yöntem kısmının netleştirilmesi son derece mühim bir hadisedir çünkü işin yarısına geldiğinizde ölçek bulamazsanız o ana dek yaptıklarınızın tamamı boşa gitmiş olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına tez ya da dönem projesi yazım sürecinin hemen başında yöntem bölümün nasıl yapılacağı kesin olarak netleştirilmelidir. Eğer anket temin edilemezse konu başlığı revize edilmelidir. Tam bu aşamalarda tez/proje önerisi ya da etik kurul dosyası vs. (gerekiyorsa) hazırlanmalıdır.

3. İçindekiler (Taslaklar) Oluşturulması

Konu ve yöntem belirlendiğine göre artık içindekiler (taslaklar) oluşturulması gerekmektedir. İçindekiler oluşturulması artık yazım sürecinin başladığına işarettir. Söz konusu aşamada belirsizlik az olsa bile iş yükü bakımından en çok emek muhtemelen burada ortaya konulacaktır. Çünkü artık mümkün olduğunca çok kaynak okumak ve okunan bu kaynakların notlarını almak elzemdir. Hazırlanan taslak planı danışman onayına sunmadan yazma sürecini başlatmanız hata olacaktır, buna dikkat ediniz.

4. Detaylı Okuma ve Yazma Aşaması

Çalışmanız yavaş yavaş meydana çıkmaya başladığına göre artık detaylı okuma ve yazma aşamasına geçebilirsiniz. Zor olmasa bile detaylı okuma ve yazma aşaması en çok zaman ihtiyacınız olan süreci meydana getirmektedir. Çünkü çok fazla emek ve zaman ayırmak bu aşamanın en önemli noktasıdır. Söz gelimi onlarca kaynak okunacak, bunlardan alınan öz bilgiler bir kenara aktarılacak ya da bilgilerin nerede olduğu notlara eklenecektir. Hal böyle olunca da sabahlara kadar kitap, gazete veya dergi gibi yayınları okuyacağınız gecelere hazır olunuz. Burada tekrar tekrar vurgulamakta yarar olacağını düşündüğümüz nokta ise okunan bilgilerin not alınması ve kaynak arşivlemeye ciddi ehemmiyet verilmesidir. İleride bu noktanın çok fazla yararını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Bu aşamada başlangıçta belirlediğiniz ölçeklere göre verileri de toplamanız gerektiğini unutmayınız.

5. Verilerin Analizi Aşaması

Artık ciddi manada somut bir iş olarak görebildiğiniz tez/proje verilerin analizi aşaması ile nihai haline gelecektir. Verilerin analizi aşaması literatür ile bağımsız ilerleyebilir olsa bile bizim önerimiz literatür bittiği anda bu işlemleri tamamlamanız yönündedir. Ancak bu bir zorunluluk değil; en geç tarih olarak düşünülebilir. Kısacası toplamış olduğunuz verileri bu aşamada artık ilgili programlar aracılığı ile analiz etmeniz gerekiyor. Tezi kendisi yazıyor olsa bile birçok öğrencinin bu aşamada profesyonel destek alması kaçınılmaz gibi görünmektedir. Çünkü özellikle anket olan işlerde SPSS veri analizi gerektiğinden dolayı birçok insan bu programla analizi gerçekleştirememektedir. Konuyla ilgili gerek tezin/projenin tamamında gerekse de yalnızca istatistik veri analizi hususunda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Dilerseniz siz de yalnızca istatistik analizlerle ilgili olarak bizden hizmet alabilirsiniz.

6. Sonuç ve Özet Yazılması

Literatür ve elde edilen bulgular bir araya getirilir ve artık sonuç ve özet yazılması icap eder. Sonuç ve özet yazılması olarak nitelendirilen kısım aslında bir nevi tamamlama işlemlerinin başlayabileceğine olan vurgudur. Tezsiz yüksek lisans projesi veya dönem projesi hazırlama hususunda çok gerekli olmasa bile, tez yazımı aşamasında genellikle tartışma başlığının da meydana getirilmesi talep edilmektedir. Sonuç/özet dışında bu ve benzeri kısımlarla ilgili işlemlerin de talep edilmesi durumunda, tarafımızdan bu aşamada meydana getirileceği bilinmelidir.

7. Tezin Biçimsel Düzenlemesi

Yukarıdaki aşamaların tamamında danışman öğretim üyesi onayını almak elzemdir. Son adımda tezin biçimsel düzenlemesi yapılmalıdır. Tezin biçimsel düzenlemesi ile kastedilen tez yazım kılavuzuna göre düzenleme ya da bir diğer adı ile tez formatlamadır. Kısacası Word programında baskı öncesinden puntolar, başlıklar, sayfa numaralarının eklenmesi, satır aralıkları, paragraf boşlukları ve kapakların hazırlanması gibi işlemlerin tamamının yerine getirilmesidir. Tamamını üstlendiğimiz işlerde biz zaten bu süreci son aşamada yerine getirmekteyiz. Ancak tüm dosyasını kendisi hazırlamış olan bireyler için sadece tez dizgi ya da tez formatlama işlemi tarafımızdan yapılmaktadır. Böyle bir hizmet için çalışmanızın son hali, okulun yazım kılavuzu (veya linki) ve teslim almak istediğiniz tarihi bize iletmenizi rica ediyoruz. Gerekli inceleme neticesinde size olumlu/olumsuz geri bildirimde bulunabiliyoruz. Kısacası tez yazım basamakları bize göre yedi (7) aşamadan meydana gelmektedir. Anlatılanlar dışında eğer ki tüm aşamalarla ilgili profesyonel destek almak istiyorsanız istenen bilgileri başvuru formu ya da e-posta aracılığı ile bize iletiniz.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.