Tez Formatı

Biçimsel düzenlemeler artık önemli olduğundan dolayı tez formatı konusunda yayın oluşturmak artık bir gereklilik haline gelmişti. Çünkü bazı anlarda tez formatı adeta tezin içeriğinin önüne geçmekte ve gerçek manada çok gerekli olmayan kıstaslar ile uğraşmak durumunda kalınmaktadır. Açıkçası bilimsel bir iş yaptığımızdan dolayı genellikle hiçbir aşamayı ‘’basit’’ ya da ‘’gereksiz’’ görmemekteyiz. Ancak inanın bazen biçimsel düzenlemelerle alakalı o kadar düzenleme geliyor ki, ne yapıyoruz diye düşünmüyor değiliz. Çünkü kendisi ile ilgili olmayan hususlara müdahil olan danışmanlar ya da benzer şekilde danışmanın işine karışan enstitü çalışanları. Ülkemizin genelinde yer alan yetki karmaşası anlaşılan yükseköğretim kurumları için de geçerlidir. Oysa doğru olan herkesin kendi işini yapmasıdır. Örnek vermek gerekirse danışmanın onayladığı bir özet metnine enstitüde tez formatı kontrolü yapan bir kişinin müdahale etmesi pek mantıklı değildir. Ancak uygulamada bu ve benzeri durumlar ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Tez Formatı Nedir?

Kısacası tez formatı nedir sorusuna verilecek yanıt; tez ya da projenin içerik dışındaki biçimsel düzenlemeleridir yanıtı verilebilir. Yani tez formatı tezin biçimsel olarak (kenar boşluğu, satır aralıkları, paragraf düzeni, kaynak ve kaynakça gösterme gibi) uyulması gereken düzenin tamamı bu kategoriye girmektedir. Bu işlemler günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Öğrenci sayısının arttığından mı yoksa bilgisayarlar ve programların özelliklerinin arttığından mı bilinmez ancak konu üzerinde ehemmiyetle durulur hale gelmiştir.

Tez Formatı Nasıl Yapılır?

Kaynak ve kaynakça gösterimi dışında tez formatı nasıl yapılır sorusunun yanıtı içeriğe onay alınması akabinde olarak yanıtlanabilir. Herkesin farklı bir tarzı olmasına saygı duyuyor olsak bile, biz burada kendi görüşlerimizi sizinle paylaşmaktayız. Ancak şunu da eklemek gerekiyor ki eğer siz işe başladıktan itibaren düzeni yaparsanız, zaman içerisinde dosyanın danışmana ve çalışma sahibine gidip gelmesi sebebiyle çeşitli sorunlar çıkabilir. Bu durum versiyon farkı, işletim sistemi farklılıkları gibi nedenlerle meydana gelmektedir. Ayrıca virüs olma durumu da yine aynı biçimde problem teşkil edecektir. Kısacası danışman bunu sizden istese bile yukarıda anlatılan sebeplerle tez formatı işlemlerinin tamamını iş bitiminde yapmak mantıklı görünmektedir.

  • Tez – üretim

  • Tez – danışmanlık

  • Tez – konuları

  • Birikim – bilgi

  • Tez – merkezi

Tez Formatlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez formatlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında ilk söylenecek olan mac (Apple) bilgisayarlarda dizgi işlemlerinin yapılmaması gerektiğidir. Son yıllarda Office programları bu bilgisayarlarda çok iyi çalışıyor olsa bile çıktı alırken çeşitli sorunlar gözlemlenmektedir. Bu sebeple Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda dizgi (format) işlemlerinin yerine getirilmesini önermekteyiz. İkinci olarak Word’de otomatik kaynakça oluşturması önerilmemektedir. Son olarak kaynak gösterme ve kaynakça biçimini de ilk aşamadan itibaren tez yazım kılavuzuna göre yapmanızı önermekteyiz. Çünkü bunların düzenlenmesi sonradan çok zor ve zahmetli olmaktadır.

Tez Dizgi ve Tez Format Aynı Şey mi?

Kısaca evet. Format ve dizgi aynı manada kullanıldığından dolayı tez dizgi ve tez formatı aynı işlemleri ifade etmektedir. Bu işlemlerin her ikisi de içerik dışındaki görsel özelliklerin ilgili okulun tez ya da proje yazım kılavuzuna göre düzenlenmesini ifade etmektedir. Farklı yerlerde karşılaşacağınız bu nitelendirmeler aslında aynı işlemleri anlatmak için kullanılmaktadır.

En Doğru Tez Formatı Yapan Yerler

Tez/proje dizgisi (tez formatı) yaptırmak açıkçası tezi yazdırmaktan daha risklidir. Çünkü iyi kötü akademik danışmanlık hakkında fikriniz olsa bile, formatlama bambaşka bir alan olduğundan dolayı işler yolunda gitmez ise bunu çözümlemeniz daha zordur. Bazı danışmanlar ya da okullar da bu olmamış gibi yuvarlak ifadeler ile eleştiri verdiklerinden dolayı iş içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir. O halde yapılması gereken güvenilir bir yer bulmaktır. Tamam güvenilir bir yer ama nasıl? Burada öncelikle referans üzere bir tez yazan yer ile çalışmanızı öneriyoruz. Eğer bu mümkün değil ise karşı taraf sizden teklif aşamasında tez yazım kılavuzunu istedi mi? Okulla ilgili çeşitli bilgiler istedi mi? Bunlara dikkat ediniz. Son olarak teslim akabinde size destek verilmeye devam edilecek mi? Bu konuda da görüş isteyiniz. Biz tüm bu anlatılanları noksansız olarak yerine getiriyoruz. Üstelik yazılı anlaşma yaptığımızdan dolayı da olası problem durumunda size taahhüt ettiklerimizi yerine getirmek durumunda olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Detaylar için bizimle irtibat kurabilirsiniz. Yine de unutmayınız ki yalnızca dizgi işlemi talep ediyorsanız çalışmanızın son halini, okulun yazım kılavuzunu (veya linkini) ve teslim almak istediğiniz tarihi bize iletiniz. Bunları inceledikten sonra teklifimizi sizinle paylaşacağız.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.