Tez Düzenleme

Tezin hazırlanması aşamasında tez düzenleme konusunun önemi büyüktür. Çünkü tezin/projenin yazılması akabinde işlemler bitmemekte, son olarak tez düzenleme işlemlerinin de yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Burada düzenden kast edilenin ne olduğu da önemli bir noktadır. Çünkü birincisi tez formatı, ikincisi ise içerik düzenidir. İçerik düzeni açısından bakıldığında sonradan telafisi zor veyahut imkansız olan işlemlerden söz etmek mümkündür. Şöyle ki bu işlemlerin tamamı danışman kontrolünde ilerletilmeli ve ara kontroller neticesinde danışman öğretim üyesi her ne istiyor ise bunlar dikkate alınmalıdır. Aksi bir durumda siz öğrenci olarak bu işlemlerin bittiğini düşünürsünüz ancak uygulamada hiç öyle olmaz.

Tez Düzenleme Nedir?

Yukarıda ikinci versiyonu hakkında bilgi verilmişti. Bunlardan ilki ise içerik dışındaki formata yönelik işlemlerin yerine getirilmesidir. Tez düzenleme nedir sorusunun aslında aradığımız yanıtı budur. Çünkü diğer işlemler içerikle ilgili olduğu için bu yayının inceleme konusu değildir. Kısacası tez düzenleme işlemlerinden kast edilen tezin/projenin yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak düzenlenmesidir. Yalnızca bu konuda hizmet alacağınız gibi genel olarak işlemlerin tamamını bize iletmeniz durumunda da biz zaten format düzenlemelerini yerine getirmekteyiz.

Tez Düzenleme Önemli mi? (Tez Formatlama)

Açıkçası evet. Tez düzenleme önemli mi sorusuna bundan yaklaşık 10 sene önce önemli değil denilebilirdi ancak içinde bulunduğumuz zamanda bu kıstas çok önemlidir. Hatta bu konu artık danışman öğretim üyesinin ilgilendiği bir konu değildir. Günümüzde bunu enstitülerde ilgili birimler yapmakta ve tez onaylanmış olsa bile biçimsel düzenlemelerle ciddi manada uğraşmanız gerekebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için açıkçası çok titiz bir format düzeni uygulamanız elzemdir. Konuyla ilgili tüm süreç bize yönlendirildi ise konu hakkında işlemlerin tamamı zaten bize aittir. Ancak yalnızca tez formatlama konusunda da hizmetlerimiz olduğundan dolayı sadece bu işlemi de satın almanız mümkündür.

Tez Hazırlama Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Birçok öğrenci tez hazırlama düzeni nasıl olmalıdır diye düşünmektedir. Açıkçası önerimiz şudur ki, işlemlerin başlaması akabinde düzenle ilgili çalışmaların yapılmasıdır. Böylelikle adım adım ilerleme mümkün olacak ve en nihayetinde teslim sürecinde iş yükü olarak yapacak fazla bir şey kalmayacaktır. Söz konusu tercih size bağlı olmakla birlikte önerdiğimiz şekilde ilerlemek sizin yararınıza olacaktır. Ancak böyle yaparsanız daha az emek ile daha az sorunlu iş meydana getirmeniz mümkün olacaktır.

  • Benzersiz – yazılar

  • Sadece – tek kopya

  • Aslı – sizde

  • Özel – tez

  • %100 – sonuç

Tez Yazdırma Düzeni Hakkında

Yukarıda anlatılan bilgilerden hareketle tez yazdırma düzeni hakkında bildiklerimizi size aktarmaya çalıştık. Tez düzenleme ve tez yazdırma düzeni hakkında her daim başlangıçtan itibaren kontrollü ilerlemek sizin yararınıza olacaktır. Bu bir zaruriyet değildir. Aksine yalnızca öneriden ibarettir. Buna ek olarak şunu da ifade etmek isteriz ki, onlarca çalışma teslim ettiğimizden dolayı başarılı bir sistemden bahsetmek mümkündür. Yine de herkesin kendine ait bir tarzı olduğundan dolayı tercihlere saygı duymak durumunda olduğumuzu da ifade etmek isteriz.

Tez Düzenleme Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak tez düzenleme nasıl yapılır derseniz, yavaş yavaş ancak adım adım ilerleme ile yapılır şeklinde bir yanıt vermemiz mümkündür. Aksi mümkün müdür diye sorular bize sıklıkla iletilmektedir. Elbette mümkündür ancak özellikle kaynak gösterme biçimi ve kaynakça yazımı konusundaki düzenleri en son adımda yapmak ciddi manada emek kaybına sebep olabilmektedir. Üstelik kaynakları vs. eksiksiz biçimde arşivlemiyorsanız olası bir kayıp kaynak durumunda eğer ki o kaynağı bulamazsanız, ilgili kısmı silmek durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına hem düzeni en baştan sağlamalısınız hem de yararlandığınız tüm kaynakların arşivlenmesi hususunda titiz bir iş ortaya koymalısınız. Detaylı bilgi almak ve/veya başvuruda bulunmak için bizimle irtibat haline geçebilirsiniz.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.