Tez Bilgi Forum

Yakın zamanda hazırlanacak platform ile tez bilgi forum faaliyete geçirilecektir. Tez bilgi forum ile danışmanlık talep eden, daha önce hizmet almış veyahut süreçle ilgili bilgi alışverişi yapmak isteyen kişiler için etkileşim kurma imkanı doğacaktır. Böylelikle web sayfamız üzerinde biz taraflı bilgi aktarmanın dezavantajlarını ortadan kaldırmayı planlamaktayız. Ayrıca ortak paydada buluşmak isteyen bireyler için bulunmaz bir fırsat olarak görülebilir. Çünkü kendiniz ile benzer süreçlerden geçmiş ya da geçecek olan bireyler ile iletişim kurmanız, size farklı tecrübeler kazandıracaktır. Anlatılanlara ek olarak yüksek lisans başta olmak üzere tüm düzeylerde akademik danışmanlık ve tez yazdırma faaliyetleri hakkında bize soru sorma imkanınız da bulunacaktır. Konuyla ilgili merak ettikleriniz hakkında bizimle irtibat kurabilir veyahut hizmetlerimizle ilgili başvuruda bulunmak için istenen bilgileri bize başvuru formu aracılığı ile iletebilirsiniz.

Tez Yazmak Hakkında

Birçok öğrenci için tez yazmak hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadığını düşünüyoruz. Tez yazmak hakkında yeterli bilgi verilmemesi ve talebelerin de bu duruma genel manada kayıtsız kalmaları sürecin adeta bir kabus haline dönmesine sebep olmaktadır. Süreçle ilgili standartların olmaması da bu durumun adeta içinden çıkılmaz bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Tez yazdırma hakkında danışman öğretim üyelerinin böyle olduğu hususunda genelleme yapmak doğru olmasa bile, birçok kez söylediğini inkar eden, sonrasında daha önce istediğinden farklı işlemler talep eden danışman hocalar ile karşılaştığımızı buradan paylaşabiliriz. Hatta bir keresinde üç kez analizlerini en baştan ve hiç alakası olmayan şekilde hazırlatan danışman ile de karşılaşmıştık. Bu ve benzeri örnekler çoğaltılabilir olsa bile, önemli olan bu tür keyfi uygulamaların öğrenciler için çok can sıkıcı sonuçlara sebep olduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla da danışman öğretim üyesi tercihi sürecin en mühim noktası olarak dikkat çekmektedir. Tez bilgi formu ile konuyla ilgili daha önce tecrübe etmiş kişilerden danışmanlar hakkında yorumlara da ulaşmanızı umuyoruz.

Tez Hazırlama Sürecinde Yapılmaması Gerekenler

İkinci olarak tez hazırlama sürecinde yapılmaması gerekenler konusunu irdeleyeceğiz. Tez bilgi forum tam olarak tez hazırlama sürecinde yapılmaması gerekenler ve ne şekilde süreci yönlendirmeniz gerektiği noktasında anonim bilgi alışverişinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca iletişime geçmek isteyen kişiler için gerektiği durumlarda biz de konuya müdahil olabilmekteyiz. Bu durumun neticesinde ise bilgi paylaşımı artırmayı ve birçok konuda deneyimleri bulunan kişilerin tecrübelerini diğer arkadaşlarına aktarabilmesini hedefliyoruz. Böylelikle tez bilgi forum aracılığı ile talep eden herkes bu süreçte yapılmaması gerekenler hakkında bizzat deneyimi bulunan kişilerden bilgi alacaktır.

  • Acil – çözümler üretir

  • Kurumsal – danışmanlık

  • Tecrübe – bilgi

  • Birikim – bilgi bankası

  • Ulaşım – hızlı ileişim

Tez Bilgi Forum Platformu

Ana başlığımızı da meydana getiren tez bilgi forum platformu sayesinde yukarıda anlatılanlara ek olarak özellikler ortaya çıkacaktır. Tez bilgi forum platformu sayesinde üniversitelerin yazım kılavuzlarında ve diğer bilgilendirme ortamlarında bulunmayan ancak bir şekilde yerine getirmenizin talep edildiği hususlarda da etkileşim imkanı bulunacaktır. Söz gelimi birçok okul bir yazım kılavuzu paylaşmaktadır. Ancak tezin ya da projenin tesliminde ise burada yazmayan ve daha doğrusu yazanlarla alakası olmayan/tezat taleplerde bulunmaktadır. Bu durumun neticesinde ise siz ne yapacağınızı bilmediğinizden dolayı sürekli düzenleme istenmektedir. Ancak buradan aynı enstitüde eğitim gören kişilerden elde edilecek bilgiler ile bu tip sorunları önlemeyi planlıyoruz.

Özgün Tez Hazırlama Firması

Sonuç olarak tez bilgi forum ile karşılıklı bir bilgi akışı söz konusu olacaktır. Bunun neticesinde özgün tez hazırlama firması tercihiniz şekillenebilir. Özgün tez hazırlama firması konusunda da gerek bizimle ilgili gerekse bizim dışımızdaki işletmelerden hizmet almış ve bunları deneyimlemiş bireylerin düşüncelerine de ulaşabilirsiniz. Böylelikle aslında bir nevi referans almış gibi işlemleri başlatabilirsiniz. Çünkü her daim vurguladığımız üzere eğer mümkün ise referans almak suretiyle alternatiflere değerlendirmeniz önerilmektedir. Ancak bu referans işletmeden bir örnek istemek değildir. Çünkü o dosyayı kimin yaptığını bilemezsiniz ki bilseniz bile bu işin nitelikli olup olmadığına karar veremezsiniz. Yukarıda da ifade edildiği üzere ortada bir standart olmadığı için, yapılması gereken işlem özgün bir tez/proje meydana getirmek ve bunu danışman öğretim üyesine sunmaktır. Bir sayfalık ödev dahi talep etmiş olsanız tamamen özgün olarak yeniden meydana getirilmiş akademik çalışmalar yapıldığını önemle vurgulamak isteriz. Ön bilgi almak için başvuru formunu doldurup bizimle paylaşabilirsiniz.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.