Online Tez Anketi

Birçok alanda olduğu gibi akademik çalıştay yazım işleminde de teknoloji hayatı kolaylaştırdı. Bunlardan birisi de online tez anketi işlemidir. Online tez anketi ile artık çıktı alıp, verileri dağıtmakla uğraşmıyorsunuz. Anketin tasarımını uygun biçimde yapmak suretiyle ilgili kişilere ulaştırıyorsunuz ve sonrasında verileri hazır biçimde toplama şansınız oluyor. Böylelikle hem veri topladığınız kişiler kendileri açısından doğru zamanda katılım göstermektedirler. Hem de siz süreç içerisinde daha az efor sar ediyorsunuz. Buna ek olarak çevreci bir yöntem olduğunu da vurgulamak gerekir. Birçok kişi bunu görmezden geliyor olsa bile çok mühim bir konudur. Her yıl yüzbinlerce tez için anket verisi toplanıyor. Bunların her birisi de ortalama 300- 500 yaprak A4 kağıdını kullanmaktadır. Bunların toner masrafları ve zaman maliyeti de cabasıdır. Oysa elektronik ortam üzerinden veri toplandığınızda sıfır atık durumu söz konusudur. Son yıllarda insanlar yeşil uygulamalara daha fazla ilgi göstermektedir. Aynı zamanda bu hususta duyarlılık artmıştır. Bunlar tamamlayıcı neden olsa bile gerçek manada daha az emek gerektiren bir süreçtir.

 

1. Online Tez Anketi Nedir?

Başlangıçla birlikte online tez anketi nedir? Sorusuna yanıt verelim. Online tez anketi nedir denildiğinde aslında eski usul çıktı alıp anket uygulama aşamasının elektronik ortama taşınmasıdır. Bu her açıdan ilgili taraflar için yararlı bir sistemdir. Çünkü katılımcı sizin somut olarak ankete katılmanızı istediği anda müsait olmayabilir. Bu durumda alelacele anketi doldurabilir. Bu ise sonuçların güvenilirliği açısında sorun teşkil edecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için ilgili katılımcılara eposta veya link gönderilmektedir. Kişi buradan bilgileri doldurmaktadır. Ayrıca doğru tasarlanmış bir anket olursa eksik soru vs. olduğunda uyarı verecektir. Oysa bireysel manada doldurulan kağıt anket uygulamalarında insan faktörü hata yapabilir ve soruyu eksik yanıtladığını fark etmeyebiliyor.

 

2. Online Tez Anketi Neden Uygulanır?

İkinci olarak online tez anketi neden uygulanır? Hususuna değinmek gerekiyor. Bunun farklı birçok nedeni olsa bile temel manada üç-dört adet etkiden söz etmek mümkündür. İlk olarak yüksek lisans tezi yazım aşamasında zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar. Söz gelimi malumunuz pandemi sürecinde insanlarla temas kurmak konusunda bireyler çekingen olmaktadır. Bu durumda veri toplamak pek kolay olmaz. İkinci olarak israfı önler. Üçüncü olarak ise eksik veri gibi durumların en az düzeye indirgenmesini sağlar. Son olarak veri girişi yapılmayacak olması da bir diğer mühim kolaylıktır. Çünkü veriler otomatik olarak sisteme girilmekte ve sistemli olarak istediğiniz anda veriyi sistemden çekebilmektesiniz. Oysa çıktı alınan ankette siz bunları tek tek sayısal olarak kodlamak durumundasınız.

 

3. Online Tez Anketi Nasıl Uygulanır?

Her şey tamam ancak online tez anketi nasıl uygulanır? Temel olarak çıktı alıp uygulanan anketlerden farklı işlem yoktur. Online tez anketi nasıl uygulanır? Denildiğinde isminden de anlaşılacağı üzere, elektronik platform üzerinden uygulama söz konusudur. Burada anketin herhangi bir arayüz aracılığı ile elektronik ortama aktarımı sağlanabilir. Örneğin bu Google Forms olabilir. Burada doğru tasarım önemlidir. Seçeneklerin eksiksiz olması, soruların eğer gerekli ise zorunlu olması gibi noktalara dikkat edilir. Böylelikle hatanın önüne geçilebilir. Sonrasında ise ilgili kişi rastgele (random) veyahut araştırmacı direkt olarak ilgili kimselerin e-mail adreslerine anketin linkini iletir. Söz konusu linkten katılımcı seçenekleri işaretler ve direkt olarak mevzubahis platformda veriler toplanır.

 

 

4. Online Tez Anketi Tasarım Hizmeti

Sonuç olarak çevrimiçi platformlar üzerinden veri toplamak çok kullanışlıdır. Online tez anketi tasarım hizmeti almak noktasında faaliyetimiz vardır. Bu kullanışlı sistemi sizler için tasarım noktasında düzenleyebiliyoruz. Dikkatinizi tekrar çekmekte yarar olacağı üzere burada yapabileceğimiz tek işlem anketin elektronik ortama bir arayüz programı aracılığı ile entegre edilmesidir. Kısacası veri toplama noktasında biz elektronik ortam üzerinden de hizmet vermiyoruz. Bu hususta her şekilde çalışma sahibi olarak sizin işlemleri tamamlamanız gerekir. Sonuçta bu sistem çok kullanışlı ve zaman, emek, maddi kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Yüksek lisans tezi başta olmak üzere tüm akademik düzeylerde kullanılabilir. Hatta özel amaçlı anketlerde de kullanılabilir. Burada mühim olan sistemin sizin veri toplamanıza aracılık etmesidir. Bu hususta da son derece kullanışlıdır ve biz kesinlikle öneriyoruz.