Akademik seviyeler içerisinde en son nokta doktoradır. Bundan sonrası yoktur. Doktora tez danışmanlığı ise bu düzeyden bireylere verilen hizmettir. Doktora tez danışmanlığı talepleri hakkında ilk olarak şunu ifade etmek gerekiyor. İnsan kaynaklarımız itibariyle çok sınırlı bir alanda süreci üstlenebiliyoruz. Bildiğiniz üzere bu tür çalıştaylar son derece zorlu ve zahmetlidir. Çünkü yüksek lisans gibi düzeylerde yapılanlardan ziyade daha önce denenmemiş bir çalışma ortaya çıkarmalısınız. Yani çokça literatürde bulunan bir konuda doktora tezi yazımını önermiyoruz. Bu bizim görüşümüzden ziyade danışmanların ve akademik camianın talebi olarak karşımıza çıkar. Çünkü zirveye ulaşmak kolay olmamalıdır. Bu nedenle de literatürde olmayan bir kavrama ya da araştırmaya odaklanmanız gerekir. Bunu yapamıyorsanız bile görülmemiş olanı görmeniz ya da yapılmamış olanı yapmanız beklenir. Kısacası ezberleri bir nebze de olsa bozmanız gerekiyor. Konuyla ilgili bilgi almak ya da başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Akademik Düzeyler

Hemen herkesin bildiği üzere akademik düzeyler belirli sınırlarla ayrılmıştır. Akademik düzeyler genel manada ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olarak dört kısımda kategorize edilebilir. Bu alanların tamamında hizmet veriyoruz. Bölüm ayrımımız yoktur. Mühim olan bizim insan kaynakları kadromuzdur. Onlar olduğu sürece söz konusu taleplere olumlu yanıt veriyoruz. Eğer uzmanımız yoksa biz o konuda süreci üstlenemeyiz.

Doktora Düzeyi Programlar

Birkaç cümle ile açıklanamayacak kadar zorlu bir düzeydir. Doktora düzeyi programlar en az ilgi gören düzeydir. Çünkü ilk olarak ciddi zorluklar içerir. Özel üniversitelerde görece daha kolay giriliyor olsa bile bu kez bütçe önemli hal gelmiştir. Bu programlar için önemli paralar gerekir. Ayrıca literatürde olmayan bir konuyu çalışmak gerekir. Aslında bunu biraz daha açmak gerekiyor. Yani olmayan bir konu değilse bile çok farklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Konuyla alakalı olarak sınırlı bir alanda iş yapabiliyoruz. Çünkü talep çok azdır. Talebin yanında nitelikli personel ihtiyacı beliriyor. Mevzubahis alanda çok sınırlı bir insan kaynağı personelimiz vardır.

Doktora Tezi Yazım Aşaması

Yayının içerisinde çokça vurguladığımız üzere doktora tezi yazım aşaması son derece zorludur. Burada ciddi manada emek vermek gerekiyor. Çünkü literatürde onlarca farklı konuda çalışma yapılmış bir konuyla alakalı olarak doktora tezi yazılmaz. Bu sizin için de iyi bir yaklaşım değildir. Bize göre çok özel işlerdir. Bu nedenle de söz konusu aşamaya gelindiğinde önerimiz her daim mutlak suretle sevdiğiniz konulara odaklanmak olmalıdır. Eğer ki bunu yerine getirmezseniz bu zorluklar karşısında normalden daha fazla efor sarf etmeniz gerekecektir. Ayrıca motive olmada sorun yaşamanız kuvvetle muhtemeldir.

Anlatılanlar Kesin-Kati Kurallar Mı?

Kesinlikle hayır. Burada anlatılanlar bizim görüşlerimizi içermektedir. Anlatılanlar kesin-kati kurallar mı denildiğinde bu yanıtı kolaylıkla paylaşabiliriz. Ancak sonuçta yıllardır bu işi yapan bir kurum olarak tecrübemiz bizi bu konuşmaya itmektedir. Zaten doktora düzeyine ulaşmış insanlar belirli bir olgunluğa sahiptir. Bunun yanında belirli bir teknik kapasite de söz konusudur. Hal böyle olunca da bizim ne demek istediğimizi zaten biliyor olduklarını düşünüyoruz.

Doktora Tezindeki Zorluklar

İlk öncelikli olarak doktora tezindeki zorluklar arasında yabancı dile hakimiyet gelebilir. Evet bu düzeyden insanlar için bu problem olur mu derseniz kesinlikle evet. Çünkü yabancı dili taramamış bir doktora tezi düşünülemez. Daha doğrusu yabancı literatürü diyebiliriz. Bunun yanında danışman öğretim üyesi ile çok iyi koordine olmanız gerekiyor. Emin olun yüksek lisans gibi programlardan çok daha mühimdir. Buna ek olarak ciddi emek harcamak elzemdir. Ayrıca planlı ve programlı hareket etmek olmazsa olmazdır. Son olarak sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz bir konu tercihi, size başarıya giden yolda çok katkı sağlayacaktır.

Ön Lisans

Lise eğitiminden sonra iki yıllık programlar vardır. Ön lisans olarak nitelendirilen bu kısımlara meslek liselerinden direkt geçilebilir. Ayrıca merkezi sınav ile ön lisans programlarına geçmek mümkündür. Dileyen programları bitirebilir. Dileyen de bunlardan sonra dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile devam eder. Yönlendirilmiş çalışma olarak nitelendirilen bu hususlarda size hizmet veriyoruz.

Lisans Eğitimi

Ön lisans programlarından dikey geçiş ile ya da direkt olarak merkezi sınavla lisans eğitimi aşamasına başlamak mümkündür. Lisans eğitimi hazırlık gibi farklılıklar hariç olmak üzere dört yıldır. Tıp ve diş hekimliği gibi bölümleri de ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kısacası en çok üniversite öğrencisi bu düzeyden eğitim almaktadır. Mezun olmak için gerekli tez çalışmalarınızda profesyonel destek olabiliyoruz.

Tez Hazırlama Merkezi

Yüksek Lisans Programları

Son yıllarda ciddi manada ilgili gören yüksek lisans programları birçok bireyin ilgisini çekmektedir. Çünkü yüksek lisans programları fakülte eğitiminin yeterli görülmediği noktada önemli bir başlangıç olarak görülür. Daha doğrusu eğitimin bir devamı ancak devam eden sürecin de bir başlangıcıdır aslında. İki farklı ana kategoriye ayrılmaktadır. Şimdi bunlardan bahsedelim.

Tezli Yüksek Lisans

Daha önceleri çokça tezli yüksek lisans tercih edilirdi. Çünkü alternatif olarak aşağıda bahsedilecek programlar yoktur. Tezli yüksek lisans hakkında ilginin çok olması alternatifsizlikten kaynaklanabilir. Bu bölümlerle alakalı olarak gerek duyan bireyler için tez hazırlama konusunda faaliyetlerimizi konumlandırdık. Sonrasında ise değişen durumlara yönelik olarak hizmetlerimizi genişletme kararı aldık.

Tezsiz Yüksek Lisans

Geride kalan yirmi yılda çok görülmüyor olsa bile tezli programa alternatifler aranmıştır. Tezsiz yüksek lisans bu düşünceyle ortaya çıkmıştır. Belki de akademik kariyer hedeflemeyenler için önemli bir adımdır. Buradan hareketle zaman içerisinde hem kamu hem de devlet üniversitelerinde eğitim programları açılmıştır. Burada ALES sınavının kaldırılması ile popülarite iyice artmaya başlamıştır. Son yıllarda önemli bir potansiyeli içinde barındırmıştır. Bizim de hizmet alanımızın önemli bir noktasını bu düzeyden alınan işler meydana getirmiştir.

Tez Yazım İşlemleri

Birçok öğrenci için tez yazım işlemleri zorludur. Hatta çoğu için böyledir. Çünkü hayatınızda bir ya da birkaç kez yapılan bir işlemdir. Hal böyle olunca tez yazım işlemleri hakkında sınırlı bilgi olması olağandır. Bunun yanında birçok insan işlemleri kolayca yapabileceğini düşünüyor. Oysa gerçekte hiç öyle olmaz. Sürekli işlemler ertelenir ve son dakika gelir çatar. Sürece bakıldığında pek bir ilerleme yoktur. Bu durumda ise profesyonel hizmet almak mantıklı olabilir. Süreci delege etmek adına bize ulaşabilirsiniz.

Tez Yazan Yerler Arasında Kurumsal Danışmanlık

Hangi akademik düzeyden olursa olsun eğer ki destek almak istiyorsanız tez yazan yerler aracılığı ile işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Birçok tez yazan yerler vardır. Bu doğru ancak size tam manası ile yardımcı olacak kurum hangisidir? Kalite hepimize göre değişen bir kavramdır. Bize göre kalite müşteri ne istiyorsa odur. Dolayısıyla bu bilgiden hareketle herkesle aynı payda da buluşamazsınız. Yapmaya çalıştığımız bizim ortaya koyduğumuz fikirleri onaylayan kimselerle bu süreci yürütmektir. Detaylı bilgi için çalışma sistemimizi anlatan dokümanı inceleyebilirsiniz.

Garantili Tez Danışmanlık Merkezi 

Sonuç olarak doktora tez danışmanlığı başta olmak üzere tüm seviyelerden tez danışmanlık merkezi gerekebilir. Mühim olan hangi tez danışmanlık merkezi ile çalışmak isteyeceğinizdir. Burada bizim yapmaya çalıştığımız ilkelerimizi ve sistemimizi size anlatmaktır. Bunun dışındakiler ise sizin ve bizim ortak paydada buluşup buluşmayacağımıza bağlıdır. Açıkçası hiçbir bilgiye sahip olmayan bir müşteri bizi yorar. Çünkü sürekli yönlendirme gerekir. Bunu yaparız ancak bu kez bilmemesine rağmen görüyoruz ki sürekli yaptıklarımıza müdahale ediyor. Üstelik tamamen yanlış bilgilerle. Dolayısıyla da öncelikle sizin ve bizim koordine olmamız şarttır. Sonrasında ise buna danışman hocanızı da ekleyeceğiz. Unutmayın ki birlikte bir şeylerin üstesinden gelebiliriz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.