Anket Analiz

Sosyal bilimler disiplinlerinde yoğun olarak anket analiz çalışması talep edilmektedir. Anket analiz ile kast edilen aslında istatistik veri analizidir ve bu analizler genellikle SPSS veya benzeri programlar ile gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere sosyal bilimler disiplinlerinde birçok kavram görecelidir ve bilim insanlarının üzerinde mutabık olamadıkları konularla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum akademik içerikli tez ve makale gibi çalışmalarda da gözlemlendiğinden dolayı genellikle bir anket ya da daha doğru tabirle veri analizi istenmektedir. Hal böyle olunca da sayısal olarak programa tanıtılan verilerde çeşitli istatistik analizler yapılır ve elde edilen bilgiler sistemli olarak ortaya konulabilmektedir. Geride kalan 30- 40 yıldır kullanılan bu programlar artık literatürde kendisine yer bulmuştur ve son derece güvenilir sonuçlar çıkarmaktadırlar. Anlatılan sebeplerle de sosyal bilimler alanlarında çokça tercih edilmektedir. Veri analizi noktasında profesyonel hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, bizimle irtibat kurabilirsiniz. Sizden istenen bilgileri iletmenizle birlikte gerekli inceleme yapılacak ve size geri dönüş yapılacaktır.

Anket Analiz Nedir?

Başlangıçla birlikte ilk önce anket analiz nedir? Sorusuna yanıt verilmesi gerekiyor. Anket analiz nedir diyen bireyler için, herhangi bir amaçla toplanan verilerin SPSS veya benzeri bir program aracılığı ile sayısal çıktıya dönüştürülmesidir. Bilindiği üzere bu tür programlar sayısal olarak çalışmaktadır. Anketlerden ya da farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler, sistemli olarak sayısal veriye dönüştürülmektedir. Örnek vermek gerekirse bir ankette evet = 1 ve hayır = 2 şeklinde kodlanabilir. Bu bilgiler tüm anketler için aynı düzen ve intizam içinde programa tanıtılmaktadır. Tüm verilerin sayısal olarak kodlanması neticesinde ise amaca yönelik olarak gerekli analizler yapılır ve yorumlanır. Anlatılan işlemlerin tamamına anket analiz denilmektedir.

Anket Analiz Nasıl Yapılır?

İstatistik disiplini altında bulunan bu işlemlerde anket analiz nasıl yapılır sorusu akıllarda belirmektedir. Anket analiz nasıl yapılır denildiğinde aslında burada kısaca açıklamak çok olası değildir. Çünkü ilgili uzmanın bilgisi, hipotezler, veri yapısı, çalışmanın amacı, veri miktarı ya da verilerin özellikleri gibi birçok değişken söz konusudur ve meydana getirilecek analizler bunların tamamından etkilenmektedir. Ancak temel manada analize giden adımlar şu şekildedir. Öncelikle veriler sayısal hale dönüştürülür ve aynı düzen içerisinde tüm veriler sayısal olarak kodlanır. Girilen sayıların anlamları programa tanıtılır ve sonrasında işlemler başlatılır.

  • Acil – çözümler üretir

  • Kurumsal – danışmanlık

  • Tecrübe – bilgi

  • Birikim – bilgi bankası

  • Ulaşım – hızlı ileişim

SPSS Veri Analizi

Yoğun olarak kullanılan bir program olması sebebiyle SPSS veri analizi en çok talebin gösterildiği programdır. SPSS veri analizi denilmesinin nedeni de bu program aracılığı ile analizlerin yapılacak olmasıdır. Zaten programın adı da sosyal bilimler için istatistik paket programı olduğundan dolayı, özellikle sosyal bilimler disiplinlerindeki tez, proje ya da makalelerde en çok tercih edilen program olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası anket analiz programları arasında en yaygın kullanılan SPSS’tir diyebiliriz.

İstatistik Veri Analizi

Anket analiz biçiminde yoğun bir talep görülse bile, istatistik veri analizi aslında daha geniş bir kavramdır. Çünkü istatistik veri analizi ile araştırılan bir anket olmayabilir, herhangi bir veri de olabilir. Bilindiği üzere tez/proje/makale çalışmalarında yalnızca anket uygulanmamaktadır. Söz gelimi herhangi sayısal veriler arasında da anket analiz yapılabilir. Örnek vermek gerekirse işsizlik ile cari açık verileri arasında yıllara göre bir ilişki var mıdır gibi bir soruya istatistik veri analizi ile yanıt verilebilmektedir. Aslında temel manada aynı şeyi ifade ediyor olsa bile anket yerine bu kavramın kullanılması daha doğru gibi görünmektedir.

Anket Analiz Firmaları

Son aşamaya ulaştığımızda anket analiz firmaları hakkında birkaç cümle etmek gerekiyor. Konuyla ilgili anket analiz firmaları hususunda ifade edilecek ilk kıstas biz ya da bizim gibi faaliyet gösteren işletmelerin veri toplama noktasında hizmet vermediği gerçeğidir. Bazı durumlarda çeşitli firmalar bunu uyguluyormuş ve üstelik anketin saha uygulamasını da ne hikmet ise ücretsiz olarak yapıyorlarmış. Arkadaşlar biraz gerçekçi olalım ve bunun gibi ciddi emek gerektiren bir işlemin ücretsiz yapılmasının mümkün olmadığını görmemiz gerekiyor. Çünkü yapılacak işlemi birkaç dakika düşünürseniz bu kadar yoğun emek gerektiren bir süreç ücretsiz yapılamaz. Bunu yapan profesyonel firmalar vardır ve dilerseniz kendilerinden bir teklif alınız ve nasıl bir bütçe çıkacak öğreniniz. Kısacası biz yalnızca anket analiz ve/veya istatistik veri analizi noktasında hizmet vermekteyiz. Burada öncelikle bize veri yapısı, hipotezler, amacınız ve varsa özellikle yapılmasını istediğiniz analizleri iletiniz. Başvuru için sizden istenen bilgileri iletirseniz, gerekli incelemeler yapılacak ve size bilgi verilecektir. Üstelik anlaştığımız çerçevede bir düzenleme gelir ise, bunlar hakkında gerekli revizeler tarafımızdan yapılmaktadır. Son olarak talep etmeniz durumunda elde edilen bulgulara göre sonuç ve tartışma gibi kısımlar da yazılmaktadır. Ancak bu konuda talebiniz var ise lütfen belirtiniz çünkü bahsi geçen talepler ayrıca ücretlendirilmektedir.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.