Tez Danışmanlık & Tezhane

Üniversite ve dengi okullar için bir çok konuda danışmanlık yardımı.

Tez Hazırlama Google

HANGİ KONUDA TEZ HAZIRLAMA YARDIMI ALACAKSIN..

Türkiye’de yer alan devlet ve özel üniversitelerinin tamamına tezle ilgili birçok konuda danışmanlık verilmektedir.

İletişime geçmeniz durumunda danışmanlarımız sizi yönlendireceklerdir.

Akademik içerikli çalışmalarda, en mühim sorulardan birisi hangi konuda tez? Olarak görülmektedir. Birçok ilgili konu belirleme noktasında problemler yaşamaktadır. Kendi kararsızlıkları yanında, danışman öğretim üyesinin önerilen farklı konuları beğenmemesi de işi çıkmaza sürmektedir. Ayrıca danışmanlar zaman zaman ‘’bu konu çok fazla çalışılmış, olmayan bir şey yapmalısın’’ biçiminde cümleler sarf etmektedir. Oysa kendi makalelerine bakıyorsunuz belki de literatürde en çok yer alan konularla ilgili çalışmıştır. Açıkçası olmayan bir konuya yönelmek yalnızca doktora düzeyi programlarda tercih edilebilir. Yüksek lisans ya da daha altındaki akademik seviyelerde bunu yapmak ciddi bir hata olacaktır.

Diğer taraftan süreç içerisinde çalışma sahibi bazen idealist yaklaşabilmektedir. Söz gelimi kendi işiyle alakalı bir konu üzerinde çalışmak istemektedir. Temelde bu olağan gibi görünüyor olsa bile, eğer ki ilgili konu literatürde yeni yeni işlenmeye başlamışsa ileride ciddi sorunlar yaşanması muhtemeldir.

Ek olarak konu belirlerken en sık yapılan hatalar arasında anketi netleştirmeden konuyu belirlemek gelmektedir. Belirli bir noktaya geldikten sonra hazır ölçeğin (anketin) bulunamaması ise başa dönmenize sebep olabilir. Bu nedenle eğer anket uygulaması söz konusu ise, konuyu netleştirirken mutlak suretle ölçeğin tespit edilmesi gerekmektedir.

Son olarak yerli literatürde yeterli kaynak olmayan konulara da pek sıcak bakmıyoruz. Özellikle yabancı dil düzeyi yeterli olmayan kimseler için böyle bir tercih önemli sorunları beraberinde getirecektir. Tüm bu anlatılanları dikkate almak suretiyle konu belirlemek, ileride söz konusu akademik çalışmanızın çıkmaza girmesini engelleyecektir.

Hizmetler

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Üniveristelerin tamamına pek çok konuda danışmanlık hizmeti veriliyor.

  • Ülke geneli – üniversilere danışmanlık

  • Genel konular – yüksek lisans, bitirme tezi

  • Tez süreci – yazım ve ilerleme hakkında iletişimin önemi

Unutmayın doğru danışman ile hızlı sonuç alırsınız.

KONULAR

Bitirme tezleri danışmanlığı.

Ön lisans tezleri danışmanlığı.

Doktora tezleri hakkında danışmanlık.

Üniversiteler ve dengi okul tezleri danışmanlığı.

Üniversite Tez Konuları

Yüksek lisans tezi yazdırma, bitirme ve diğer lisans tezleri hakkında bilgiler.

Yüksek Lisans Tezi Yazdırma

Lisansüstü programlardan mezun olmak için yüksek lisans tezi yaptırma aşamasının yerine getirilmesi elzemdir. Aslında yüksek lisans tezi yaptırma sürecinden ziyade bu sürecin ilgili öğrenci tarafından yerine getirilmesi icap eder. Ancak bazı durumlarda bu mümkün olmaz. Çünkü fakülte eğitiminden sonra birçok insan işe başlar. Ayrıca evlilik, çocuk vs. derken hayatın içinde yoğunluk artar. Bir taraftan da eğitime devam etmek gerekir. Tüm bu anlatılanlar bir araya geldiğinden dolayı, bir şekilde zaman problemi ortaya çıkar. Zaman konusunda gereken boşluk meydana getirilemezse bu kez alternatiflere yönelme durumu olur. Bir eş dost aracılığı ile destek almak bunlardan birisidir. İkinci bir alternatif olarak profesyonel hizmet alımı gösterebilir. Tam da bu noktada bizim gibi işletmeler devreye girer. Akademik danışmanlık noktasında birçok hizmetlerimiz vardır. Eğer ki siz de tez ya da dönem projesi hakkında çeşitli problemler yaşıyorsunuz hizmet satın almak suretiyle süreci tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak birçok farklı disiplinde süreci üstlenebilmekteyiz. Hizmet almak ya da başvuru için bizimle irtibat kurunuz. İstenen bilgileri iletmeniz neticesinde gerekli inceleme yapılacak ve size geri bildirimde bulunulacaktır.

Üniversite Eğitim Seviyeleri

Konu özü itibariyle yüksek lisans tezi yaptırma olsa bile bildiğiniz üzere üniversite eğitim seviyeleri temel manada üç kategoriden oluşur. Üniversite eğitim seviyeleri lisans, lisansüstü ve doktora olmak üzere üç ana çerçeveden meydana gelir. Burada ön lisans olarak dördüncü bir kategori de meydana getirilebilir. Ancak fakülte altında bulunması sebebiyle lisansa hazırlık gibi de değerlendirilebilir.

1.1. Lisans Programları

En çok başvurulan seviye olarak lisans programları görünür. Çünkü lisans programları üniversiteye girişte ilk adım olarak görülür ve merkezi sınav ile öğrenci kabul eder. Burada geride kalan yıllarda fakülte mezunu olmak mühim bir olaydı. Ancak artık öyle görülmüyor ve bu düzey eğitim adeta bir başlangıç halini almıştır. Lisans eğitim düzeyiyle alakalı olarak tez hazırlama hakkında çalışmalarımız mevcuttur.

Yüksek Lisans Tezi Yazdırma

1.2. Yüksek Lisans Programları

Fakülte eğitimi artık yeterli görünmediğinden dolayı yüksek lisans programları son derece büyük ilgi görmektedir. Böylelikle dört yıl eğitim sonundan tezli ya da tezsiz olarak yüksek lisans programları öğrenci kabul etmektedir. Bireyler kendileri için uygun olan bölümlere ilgili koşulları sağlamak kaydı ile kaydolabilirler. Bizim de hizmet alanımızın büyük kısmı buradan oluşur. En çok dönem projesi hazırlama ya da yüksek lisans tezi yazım işlemi talep edilmektedir.

1.3. Doktora Programları

Akademik camia içerisinde en üst düzey doktora programları olarak görülür. Çünkü bu düzeyin yukarısı artık yoktur. Hal böyle olunca da doktora programları son yıllarda yalnızca akademik kariyer hedefleyen kişiler için değil, akademik kariyer hedeflemeyen kimseler için de önemli bir eğitim düzeyi olmuştur. Eskiye göre kapasiteler önemli ölçüde artmıştır. Biz de sınırlı bir alanda olmak kaydı ile doktora düzeyi tez yazım aşamasında hizmet vermekteyiz.

1.4. Ön Lisans Programları

Başlangıçta ön lisans programları hakkında ayrı bir kategori olduğu bildirilmişti. Çünkü ana inceleme konusu en az fakülte eğitimini baz aldığından dolayı bu düzey dışarıda kalmaktadır. Yine de bitirme ödevi ya da yönlendirilmiş çalışma olarak isimlendirilen akademik çalıştaylarla alakalı olarak faaliyetimizin bulunduğunu ifade etmek isteriz. Nadir bile olsa zaman zaman bu bölümlerden iş almaktayız.

Tez Yazan Yerler

Devam eden incelemeler dönem tez projesi yazan yerler incelemesinde de değişmez. Anlatılanlara ek olarak söz konusu alternatifleri azaltınız. Bunlar arasında da belirli aralıklarla e-mail ya da telefon ile birden çok kez görüşünüz. Böylece iletişime gösterilen özen hususunda fikir sahibi olabilirsiniz. Unutmamanız gereken hiçbir zaman acele ile karar vermemektir. Çünkü acele olursa hata oranınız artacaktır. Bu ise planlı bir araştırmayı gerektirir.

Bitirme Tezi Hazırlama

Birçok insan bitirme tezi hazırlama hakkında ani kararlar veriyor. Oysa ani karar vermek sizi hataya iter. Bu kişisel bir durum değildir. Benzer şekilde bitirme tezi hazırlama hakkında bizde hızlı reaksiyon göstersek muhtemelen biz de hata yapacağız. O halde ne yapmalı? İşleri son dakikaya bırakmamalı. Bunun tam aksine iş size yönlendirildiği anda karar vermelisiniz. Eğer siz yazacaksanız ya da başkasına delege edecekseniz hemen karar verip araştırmaya koyulmaz elzemdir. Son dakikaya bırakmak önemli riskleri de beraberinde getirir. Bizden söylemesi!

Bitirme Tezi Hazırlama merkezi

İstatistik Veri Analizi

Akademik çalışmalarda çeşitli araştırmalar istenir. Özellikle de sosyal bilimler disiplinlerinde anket yaygınlaşmıştır. Bu nedenle istatistik veri analizi icap eder. İstatistik veri analizi anket ya da sistemli verilerin, düzenli bulgu haline getirilmesidir. En çok yaygın olarak SPSS gibi programlar başta olmak üzere Lisrel ve Amos kullanılır. Konuyla ilgili uzman ekibimiz vardır ve çalışmalarımız mevcuttur.

İstatistik Veri Analizi

Tez Hazırlama Merkezi

Bahsedilen konulara ek olarak tez hazırlama merkezi hakkında süreci sonuçlandırmak icap eder. Çünkü en nihayetinde tez hazırlama merkezi sayısı çoktur ama neye göre tercih yapacağız? Buna yanıt veremedikten sonra bilgilerin bir manası olmaz. Konu hakkında bu yayın başta olmak üzere, buna benzer onlarca yayınımız vardır. Ek olarak gerek duyan kimseler için hemen hemen tüm noktalarda bilgi desteğinde bulunabiliriz. Tabii ki elimizden gelen hususlarla ilgili.

Tez Hazırlama Merkezi

Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

Sonuçta ulaşılmak istenen nokta yüksek lisans tezi hazırlama ofisi olarak görünüyor. Ancak onlarca farklı alternatif var. Yüksek lisans tezi yaptırma ofisi olarak birçok firmanın faaliyeti bilindiğinden dolayı, mühim olan tüketicinin algısıdır. Bu hususta size düşen detaylı araştırma yapmaktır. Ani karar vermeyiniz. Araştırma ve inceleme için kendinize bir süre veriniz (örneğin 2 hafta). Tüm bunları yaparken de tez yazım süreci hakkında kabaca bile olsa fikir sahibi olunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde onlarca yayın bulmanız içten bile değildir. Gerekli olan bir süre ayırmaktır. Buna giden yol ise kontrollü ve planlı hareket etmeden geçmektedir. Eğer ki ek bilgi almak isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Başvuru yapmak için sizden istenen bilgileri bize iletmeniz ve bize en geç bir iş günü süre vermeniz gerekiyor. Sonrasında size e-posta ile dönüş yapacağız.

Tez Yazdırma

Birçok insan en iyi tez yazdırma merkezi hangisi diye merak ediyor. Biz bu sektörde faaliyet gösteren bir kurum olarak bu yaklaşımı doğru bulmayız. Tez Yazdırma Merkezi olarak bir işletmenin kendisini ön plana çıkarması doğru değildir. Buna ancak tüketici karar verir. Kendimizi övmenin bir yararı olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bir bakıyoruz birçok kurum en iyi kendisinin olduğunu ifade ediyor. O halde birçok öğrenciyi yarı yolda bırakan kimdir? Bunlar nerededir? Bu soruların yanıtını merak ediyoruz. Unutmayın ki en iyi kurum bu yayının tamamında anlatılanları size sunabilecek kurumdur. Alternatifleri buna göre değerlendiriniz.

Anket Analizi Yaptırma

Eğer ki siz de anket analizi yaptırma hususunda fikir sahibi değilseniz doğru yerdesiniz. Ölçeklerle alakalı olarak anket analizi yaptırma noktasında çalışmamız vardır. İstatistik disipliniyle alakalı uzmanlığı bulunan ekip üyelerimiz birçok çalışmada size yardımcı olabilirler. Buna yanıt verebilmek adına sizden bazı bilgiler istenecektir. Lütfen istenen bilgileri bize iletiniz. Yüksek lisans tezi yaptırma başta olmak üzere akademik olan ya da olmayan tüm işlerde destek verilmektedir.

Tez Danışmanlık Hizmetleri

Öğrencilerin çoğu hayatlarında bir ya da birkaç kez tez danışmanlık hizmetleri satın alır. Bu nedenle de müşterilerin çoğu ilk kez bu yola başvurur. Tez danışmanlık hizmetleri hakkında yeterli bilgi olmadığından dolayı süreç çeşitli soru işaretleri içerir. Burada yapılması gereken ilk şey söz konusu süreçle ilgili temel bilgi sahibi olmaktır. Eğer ki işin niteliğini bilmezseniz kiminle çalışacağınız noktasında doğru adımlar atmanız tamamen şansa kalır.

Tez Yazım Merkezi

Yukarıdaki farklı kategorilerde eğitim gören kimseler belirli zamanlarda tez yazım merkezi arayışı içerisine girmektedir. Çünkü kendisi yapamadığından tez yazım merkezi bulmak gerekir. Böylelikle süreci bir şekilde başkasına delege etmek suretiyle işlemler tamamlanır ve süreç sonlanır. Ancak neye göre bu alternatif kurumlar değerlendirilecektir? Bu konuda düşünülenin aksine hiçbir şey bilmiyor olsanız bile size yardımcı olabiliriz. Üstelik bizden hizmet almak zorunda değilsiniz. Konuyla alakalı bilgi için yayını inceleyemeye devam ediniz.

Tez Yazım Merkezi

Tez Düzenleme

Akademik çalışmalarda bir standart yoktur. Bazı asgari gereklilikler vardır. Bu sebeple de tez düzenleme olağandır. Çünkü tez düzenleme işlemleri olmaz ise danışmanın bir manası olmaz gibi geliyor. Daha açık ifade etmek gerekirse birçok akademik çalışmanın gidişatı eğer ki asgari gereklilikleri sağlıyorsa, gerisi danışman ile sizin aranızda gelişecek olaylara bağlıdır. Bu asgari gereklilikler intihal olmaması, doğrulanabilir kaynak kullanılması gibi temel hususlardır. Eğer ki çalışmanız intihalse buna danışman da bir şey yapamaz. Yani kabul edemez. Ancak buna benzer birkaç kriteri sağlıyorsanız ve danışman öğretim üyesi sizin tezinizi onaylıyorsa başarılı olursunuz. Durum her daim bu kadar kolay ilerlemez. Danışmanların birçok düzenleme vermesi kaçınılmazdır. Aslında son derece de olağandır. Bizim üstlendiğimiz çalışmaların tamamında tez düzenleme bize aittir. Elbette konuştuğumuz çerçevede olduğu takdirde. Ancak bir şekilde tezi/projeyi teslim ettiniz. Sonrasında size revizeler veriliyor ise bunları bizim hazırlamadığımız çalışma olsa bile üstlenebiliriz. Bunun için çalışmanızın son halini ve istenenleri bize iletmeniz gerekmektedir. İnceleme neticesinde en geç bir iş günü sonunda size bilgi vereceğiz.

tez düzenleme

Doktora Tez Yazdırma

En üst akademik düzey olan bu programlarda ciddi emek harcamak kaçınılmazdır. Doktora tez yazdırma noktasında genel manada bireyin kendisinin bu işlemleri tamamlamasını öneriyoruz. Çünkü çok özel çalışmalardır. Bu sebeple de emin olunuz size ciddi katkı sağlayacaktır. Biz çok sınırlı bir alanda doktora tezleri noktasında faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çok uzun süreli ve ciddi bir çalışma gerçekleştirmek bu düzeyin en kilit noktasıdır.

Doktora tez yazdırma şirketi

Tez Danışmanlığı

Tüm akademik seviyelerle alakalı olarak tez danışmanlığı yapılır. Yıllardır olduğu gibi tez danışmanlığı hakkında adres değişmedi. Sizin için sonuç odaklı akademik çalışmalar yapıyoruz. Üstelik intihal olmayan ve tamamen özgün işlerle. Açıkçası bunları artık söylemeye bile gerek görmüyoruz. Ancak o kadar fazla kişi/kurum, bu işten anlamadığı halde faaliyet gösteriyor ki bunu vurgulamak gerekiyor. Çok fazla birey bizimle irtibat kurup yarı yolda kaldığını iletiyor. Ya da çalışmasında yüksek miktarda alıntı olduğunu vs. bildiriyor. Ek olarak tez düzenleme geldiğinde ilgililer dikkat almıyormuş. Veyahut iletilen taleplerin bazılarını dikkate almıyorlarmış. Bunun yanında iletişim problemleri de cabası. Her daim vurguladığımız üzere acele ile ani kararlar vermeyin. Lütfen bu işi ciddiye alın ve alternatifleri titiz biçimde değerlendirin. Aksi takdirde başınız ciddi manada ağrıyabilir. Konuyla alakalı iddia ettiğimiz kaliteyi sağlamak için kesinlikle kapasite fazlası iş almayız. Benzer şekilde anlamadığımız konularda da kesinlikle süreci üstlenmeyiz. Sizi memnun edersek bunun bize olumlu manada dönüşü olacaktır. Bu durumun bilincindeyiz.

tez danışmanlık

Tez Hazırlama

Üniversite eğitimini tamamlamak için tez hazırlama icap eder. Bu tüm seviyelerde böyledir. Sadece tezsiz yüksek lisans programlarında tez hazırlama gerekmez. Ancak burada da dönem projesi yazım sürecini tamamlamanız gerekiyor. Kısacası sadece isim farklılığı söz konudur. Belki de görece biraz daha kolay bir iştir. Genel manada bakıldığında her şekilde bu veya buna benzer bir akademik çalıştayın yazılması elzemdir. Biz de tüm bu süreçlerle alakalı olarak profesyonel hizmet veriyoruz. Başvuru için bizimle irtibat kurunuz. Mesai saatlerimiz hafta içi günleridir. Hafta sonları çalışmıyoruz.

Parayla Tez Hazırlatma

Aslında eğitim hayatındaki tüm işlemleri ilgili bireyin yerine getirmesi gerekir. Bu ilk başta kendisi için mühimdir. Ancak bazen parayla tez hazırlatma gibi farklı alternatiflere yönelmek durumu olabilir. Bu öğrenci için bilgi noktasında hoş durum değildir. Ancak diğer taraftan bakıldığında da okuldan atılmaktan iyi bir sonuç vereceği kesindir. Eğer ki ciddi manada süreçle ilgili sorun yaşıyorsanız işlemleri sizin yerinize biz üstlenebiliriz. Siz de çalışma sahibi olarak tez ya da dönem projesi gibi işlemler yerine getirildiğinde bunları özenle kontrol ederseniz asgari kayıpla ilerlemeniz mümkün olur. Kısacası belki yüzde yüz verim alamazsınız ancak meydana getirilen bu akademik çalışmadan yarar sağlayacağınız kesindir.

Tez Hazırlatmak İstiyorum

Çeşitli sebeplerle hayatımızda bazen işler planlanan biçimde ilerlemez. Tez hazırlatmak istiyorum başvurusu yapanların çoğundan bu bildirimi alıyoruz. Tez hazırlatmak istiyorum çünkü diye başlayan cümleler bize iletiliyor. Arkadaşlar herhangi bir bilgi vermek zorunda değilsiniz. Dilerseniz tabii ki bizimle paylaşabilirsiniz. Ancak bize bir şey söylemeseniz de mühim bir detay değildir. Bizim için önemli olan sizin istediğini iştir. Yani dönem projesi ya da yüksek lisans tezi her ne olursa olsun biz bunu yapabilir miyiz? Yoksa yapamaz mıyız? Bizim ilgi alanımıza bu hususlar girer. Bunun dışında kişisel bilgileriniz vs. kesinlikle bizim için önemli değildir. Bunları farklı şekilde iletmeniz, ödemeleri farklı isimlerden yapmanız bizim için önemli değildir. Yalnızca söz konusu akademik çalıştaya odaklanıyoruz. Bu işin başarıya ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Mevzubahis kıstaslar dışında hiçbir bilgi ile ilgilenmediğimizi ifade etmek isteriz. Bizim için işin başarıya ulaşması önemlidir. Sizin başarılı biçimde süreci tamamlamanıza katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Detaylı bilgi almak ya da başvuru için bizimle irtibat haline geçiniz.

Kayıt olun Hızlı  İletişim kurun.

Üniversite Tezleri, Yeni Konular Hakkında Geniş Bilgi Alabilirsiniz.